Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Glas och elektroniskt avfall som hållbara framtida källor av metaller

Utvinning av metaller med 99% effektivitet ur glasdelar i elektriska apparater och artistiska glas.
IMG_1767_YJ.jpg

Reduktionssmältningstekniken som jag har utvecklat kan extrahera metaller med 99% effektivitet ur glasdelar i elektriska apparater och artistiska glas, vilket gör att deponier helt plötsligt blir en källa till råvaror. Man kan återvinna glaset och metallerna i elektriska apparater och använda dem på nytt. Det minskar avfallet som skickas till deponier, man minskar också utvinning av nytt råmaterial som har stor påverkan på naturen och arbetarens hälsa.

Läs mer om forskningsprojektet