Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

GreenIoT

En intelligent IoT-plattform för öppen data och hållbar utveckling.
bild.png

GreenIoT utvecklar ett miljösensorsystem och en tillämpningsplattform som gör det möjligt för såväl offentlig sektor som privata aktörer att utveckla tillämpningar för hållbar stadsutveckling, baserade på öppen data från sensorer. Det gör sensordata tillgängliga för tex myndigheter att fatta beslut rörande samhälls- och trafikplanering. Det skapar också möjligheter för medborgare att fatta gröna beslut i sin vardag. GreenIoT manifesteras i form av en testbädd med luftkvalitetsmätning i gatumiljö i Uppsala.

Läs mer om forskningsprojektet