Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Gröna Cellfabriker

Direkt produktion av kemikalier och bränslen från solenergi och CO2.
grona_cellfabriker2.jpg

Gröna cellfabriker utgår från fotosyntesen, naturens process att från solenergi och koldioxid växa och bilda biomassa. I vår forskning utnyttjar vi den förmågan men istället för att växa så modifierar vi cellerna så att de bildar en vald produkt - varje enskild cell blir en mikrofabrik. Solceller bildar elektricitet, gröna cellfabriker bildar kemikalier. Båda utgår från solenergi, i gröna cellfabriker tillsammans med CO2 som då ersätter tex fossila källor.

Läs mer om forskningsprojektet