Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Hållbar produktion av fettsyror genom jästbioteknik

Mot en cirkulär bioekonomi.
agriculture-cereals-corn-1242-768x512.jpg

Utvecklingen av mikrobiella cellfabriker är en nyckelteknologi som möjliggör en cirkulär bioekonomi. Vi har utvecklat jästcellfabriker som effektivt producerar fettsyror och härledda produkter på ett mer hållbart och miljövänligt sätt. Forskningen resulterade i flera publikationer med stort genomslag, patent och grundande av ett nystartat företag. Med denna teknik strävar vi efter att upprätta en kostnadseffektiv och hållbar produktion av bioaktiva fettsyror för livsmedels- och hälsoindustrin.

Läs mer om forskningsprojektet