Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Högeffektshydrider för hybridfordonsbatterier

Bättre batterier med bättre förståelse av ytan hos elektrodmaterialen.

Hydridbatterier NiMH är vätebatterier, där väteatomer är batteriets energibärare. Vi fann att väteatomerna även kan fås att korrosionsskydda MH-elektrodens hydridlegering. Korrosionen som är ett problem avstannar inte helt utan leder så småningom till uttorkning av elektrolyten och obalans mellan elektroderna. Men korrosionsskyddet tillät oss dock att utveckla en metod, där syrgas återskapar elektrolyten och elektrodbalansen. Detta flerdubblade batteriernas livslängd och ledde även till en energibesparande återvinningsmetod utan omsmältning av hydridlegeringarna.

Läs mer om forskningsprojektet