Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Incipientus Ultrasound Flow Technologies

Incipientus contributes to a green future through intelligent flow technologies.

Flödesegenskaperna hos industriella vätskor måste kontinuerligt övervakas och styras för att nå en jämn och hög produktkvalitet. Stora vinster, i form av minskat svinn, energi- och vattenförbrukning fås om operatörsoberoende mätningar sker kontinuerligt och beröringsfritt i realtid direkt i processlinjer. Vi har tagit fram en patenterad beröringsfri industri 4.0 in-line sensorlösning och affärsmodell som möjliggör ovanstående, är applicerbar inom alla branscher som hanterar industriella vätskor.

Läs mer om forskningsprojektet