Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Innovativa hållbarhetsinitiativ i globala leverantörskedjor

Att göra skillnad i globala leverantörskedjor.

Sedan 1990-talet har företags försök att förbättra villkoren i globala leverantörskedjor via uppförandekoder och kontroller i huvudsak misslyckats. Projektet studerar om innovativa nya hållbarhetsinititiv med tydligare "business case" för leverantörer kan vara mer effektiva och, i så fall, hur dessa kan skalas upp. Projektet utmanar företags idag dominerande sätt att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjor och bidrar till omställning mot aktiviteter som gör verklig skillnad för såväl arbetare som miljö.

Läs mer om forskningsprojektet