Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning – mot en hållbar infrastruktur

Ny teknik minskar kostnader och miljöpåverkan i byggbranschen.
s1500011c.jpg

Forskning på KTH har lett fram till en lösning som minskar kostnader och miljöpåverkan från infrastrukturprojekt. Vibrationsvältar används till att packa jordmaterial för anläggningar såsom järnvägar och vägar. Packningen har en avgörande roll för anläggningens funktion men utgör även en betydande del av projektets tids- och energiförbrukning. Den framtagna och nu implementerade lösningen justerar automatiskt vibrationsfrekvensen till rådande förutsättningar och optimerar packningsarbetet, vilket minskar tidsåtgång, energiförbrukning, maskinslitage och miljöpåverkan.

Läs mer om forskningsprojektet