Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Kiselalger för framtiden

Hållbar produktion av supermaterial.
bild_sofieangela.jpg

Kiselalger står för 20% av atmosfärens syre och deras skal av kiseldioxid (glas) har en unik nanoporös struktur. Utbytet av näringsämnen och koldioxid sker genom porerna, samtidigt renas havsvatten. När ljus passerar porerna avskärmas UV-strålning och ljusvåglängder förskjuts mot längre våglängder. Tillsammans med Swedish Algae Factory undersöker jag hur detta kan användas för miljövänlig, hållbar industriell teknik med tillämpning inom bland annat solceller/solpaneler, allt enligt målen i FN:s Agenda 2030.

Läs mer om forskningsprojektet