Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Klimat2030

Lärande dataspel om klimat- och miljösmart mat.

Vår tids största hållbarhetsutmaning är att minska klimatpåverkan samtidigt som livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och växtnäringshushållning upprätthålls. Matens miljöeffekter är komplexa med många målkonflikter. Frågorna är svåra att kommunicera. Diskussionen tenderar att bli förenklad och budskapet tungt. Vårt projekt utvecklar ett digitalt spel, som på vetenskaplig grund förenar underhållning med utbildning. Skolelever medvetandegörs om samhällets utmaningar och strategier för att möta dem. Det ger ungdomarna motivation och lust till engagemang.

Läs mer om forskningsprojektet