Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Koldioxidbudgetar och utsläppskartor för ökad innovations- och omställningstakt

Underlag i form av mål och indikatorer för ökad innovations- och omställningstakt genom ökat medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna.

Koldioxidbudgetar förtydligar hur Parisavtalet kan omsättas till lokala mål för minskade CO2-utsläpp. Detta är ny forskning som visar på vikten av snabb omställning och tydlig målstyrning. Vi forskar även kring indikatorer som stimulerar omställning och driver innovationer. Exempel är utsläppskartor för personbilar, vilka kan användas vid framtagande av nya mobilitetstjänster. Vi utgår bla. från designmetodik och systemteori. Att öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information är en central del.

Läs mer om forskningsprojektet