Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Konstgjorda antikroppar för unika kostnadseffektiva biologiska testmetoder

Antikroppsfria testmetoder kan leda till billig och brett tillgänglig sjukdoms-diagnostik.
borje_sellergren_3611.jpg

Molekylär diagnostik och infektionsmedicin domineras idag av antikroppsbaserade metoder. Sådana metoder saknas dock för en rad intressanta molekyler som indikerar specifika sjukdomar. Hållbara syntetiska antikroppar kan utformas till att binda dessa molekyler. Uppfinningarna rSAM och MIP utgör plattformsteknologier och leder till helt nya diagnostiska metoder, minskar dramatiskt kostnaden för undersökningar och ökar tillgängligheten i utvecklingsländer. Genom billigare diagnostik med syntetiska antikroppar minskar risken för cancer, virus och andra infektionssjukdomar.

Läs mer om forskningsprojektet