Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

KOPeration

En metod för kundanpassat inköp.
illustration KOPeration.jpg

Kunder kräver korta ledtider, kundanpassade produkter och hållbarhet i alla led. Prisfokus och prispress leder dock till försämring av kundkrav, vilket leder till minskad konkurrenskraft. Forskningen, som genomförts tillsammans med flera företag, har resulterat i verktyg som används idag. Dessa verktyg ökar konkurrenskraften genom att korta ledtider, öka flexibiliteten i kundanpassning samt minskar miljöbelastning genom kortare transportsträckor. Högre andel inköp från närområdet leder även till social hållbarhet genom bibehållna arbetstillfällen.

Läs mer om forskningsprojektet