Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Maximerad användning av marina resurser till livsmedel -steg mot en blå cirkulär ekonomi

Nya metoder för isolering av proteiner och omega-3-rik olja från sjömatsbiprodukter.
salmon_frame_ilar_gunilla_persson.jpg

Hälften av den sjömat som landas och odlas i Sverige slutar som biprodukter! Därför utvecklar vi nya metoder för att tillvarata proteiner och omega-3-rik olja från denna värdefulla resurs. För att säkerställa hög kvalitet kartläggs också näringsinnehåll, funktionalitet, lagringsstabilitet och färg hos de nya marina ingredienserna. Forskningen bidrar till det pågående proteinskiftet, möter den stora efterfrågan på marint omega-3, samt leder till en mer hållbar användning av havets resurser.

Läs mer om forskningsprojektet