Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Mistra REES

REES – Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking!

Genom nära samarbete och ömsesidigt lärande mellan ledande industriföretag och akademin fokuserar Mistra REES på att stödja den svenska tillverkningsindustrins övergång till en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Vidare att öka industrins förmåga att utveckla världsledande och resurseffektiva lösningar. Detta innefattar att skapa kunskap om design av produkter/tjänster och affärsmodeller, vilka politiska åtgärder som behövs för hållbara lösningar, samt deras ekonomiska och finansiella effekter.

Läs mer om forskningsprojektet