Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services)

Framtidens hållbara mobilitet och tillgänglighet.

I ett Living Lab i Tullinge med 60 deltagare undersöks hur digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet kan bidra till klimatmål i transportsektorn. Forskningen utvecklar kunskap om hur nya tjänster kan kombineras för att minska behovet av transporter, byta till energisnålare resesätt och optimera befintlig infrastruktur. Resultaten visar att genom kombinationen av en lokalt belägen jobbhubb med tillgång till el-cyklar, kollektivtrafik och samåkning på en digital plattform kan omställningen påbörjas.

Läs mer om forskningsprojektet