Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Mistra TerraClean

Smarta material för renare luft och vatten.
kickoff_7.jpg

Mistra TerraClean utvecklar förnybara, säkra och smarta material för filter och membran. Materialen renar luft och vatten genom att adsorbera kemikalier och kontrolleras interaktivt utifrån stimuli från miljön i drift. Vi arbetar tvärvetenskapligt och iterativt genom att utveckla material parallellt med en utvärdering av miljö- och säkerhetsaspekter för att säkerställa att materialen kan tillverkas, användas och återvinnas utan risk för människa och miljö.

Läs mer om forskningsprojektet