Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Hållbar Produktutveckling

Hållbar produktutveckling - med målet att öka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar.

Vi tar fram stöd för företag att inkludera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i produktinnovationsprocessen. Genom metoder och verktyg med systemperspektiv som inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, kan företag identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast under en produkts livscykel. Vi tar även fram indikatorer som gör det möjligt att kvantifiera och visualisera hållbarhet. Ambitionen är att stödja företagen i att ta beslut som bidrar till hållbar utveckling och samtidigt ökar konkurrenskraften.

Läs mer om forskningsprojektet