Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Nanokatalytiska System

Skalbar produktion av strukturerade nanopartiklar.
screenshot_20200216_at_21.26.26.png

Nanopartiklar med speciell struktur och form har unika katalytiska egenskaper. I detta projekt har vi utvecklad en skalbar metod för syntes av strukturerade nanopartiklar som kan användas i framtidens bränsleceller och kemisk industri. För försäljning av dessa nanopartiklar bildas bolaget NanoScientifica AB under Q1 2020.

Läs mer om forskningsprojektet