Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone

En app som kan rädda liv.

Detecht är en social app för motorcyklister som kan rädda liv via automatiskt nödlarm till 112. Motorcyklister är särskilt utsatta i trafiken och efterfrågan på  innovationer för ökad trafiksäkerhet är stor. Vår forskning om nödlarm för oskyddade trafikanter startade 2013 och visade att smartphones kan användas för att detektera cykelolyckor. Genom samarbete med Chalmers Entreprenörsskola under 2017-2018 och en satsning på motorcyklister har det kommersiella intresset tagit fart.

Läs mer om forskningsprojektet