Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

OPTIMAT - hälsosamma och hållbara offentliga måltider

En metod för att minska växthusgasutsläpp från offentliga måltider med bibehållen näringsriktighet och utan kostnadsökning.

OPTIMAT är en unik metod som med hjälp av optimeringsanalys bidrar till hälsosamma och hållbara offentliga måltider. OPTIMAT utgår ifrån en ursprungslista med livsmedel för en 4-veckors matsedel. Listan optimeras med hänsyn till näring och växthusgasutsläpp och likhet till ursprungslistan, utan att kostnader och matsvinn ökar. I dag saknar kommuner som vill minska sitt klimatavtryck en flexibel och effektiv metod som tar hänsyn till dessa parametrar samtidigt.

Läs mer om forskningsprojektet