Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Pincram och MAPER

Bättre diagnostik av hjärnsjukdom genom bildanalys och maskininlärning.
parasagmaperovlrviewselection.png

Avbildning av hjärnan med magnetkamera kan visa på förändringar i hjärnan kopplade till sjukdomar som Alzheimers och epilepsi. Vår forskning inom bildanalys och kvantitativ anatomi har lett till utvecklandet av mjukvaror baserade på maskininlärning, Pincram och MAPER, som kan kvantifiera förändringar i hjärnan och därmed stöda radiologens bildtolkning. Pincram och MAPER erbjuds som open source och vi söker nu samarbeten för nyttiggörande, t.ex. vidareutveckling till bildanalystjänster för kliniskt bruk.

Läs mer om forskningsprojektet