Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

PROGNOSIS

AI och prediktiv verktygsintegration för beslutsstödssystem.

Realtidshälsoanalys och prognostisk för tillgångsflottor möjliggör ökande driftseffektivitet och optimal underhållsplanering. Den nuvarande praxisen förlitar sig starkt på operatörens erfarenhet, vilket kan leda till mänskliga misstag och suboptimala beslut. Inom PROGNOSIS-projektet utvecklar vi lärandesystem med hjälp av artificiell intelligens - i kombination med fysikaliska modeller - som ryggraden i intelligenta och automatiserade beslutsstödsystem. Systemet valideras med realtidsdata från befintliga tillgångar som för närvarande är i drift.

Läs mer om forskningsprojektet