Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Re:newcell

En världsunik innovation för återvinning av textil.

Re:newcell har utvecklat en ny och patenterad kemisk återvinningsprocess för textil i industriell skala. Textilavfall omvandlas till en biologiskt nedbrytningsbar re:newcell-massa. Massan går tillbaka in i den vanliga textilvärdekedjan genom att förädlas till textilfiber. Re:newcells första demonstrationsanläggning är unik i världen som den första storskaliga anläggningen för kemisk återvinning av cellulosafiber. Vi har gjort vår första försäljning och planerar global lansering i butik med ett mycket välkänt varumärke inom kort.

Läs mer om forskningsprojektet