Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar

Ny effektiv och hållbar metod för att fånga upp kvicksilver ur processvatten, avloppsvatten och naturligt vatten.

Vi utvecklar en ny teknik för att rena vatten från kvicksilver, ett allvarligt miljögift som drabbar tiotals miljoner människor. Genom att binda in kvicksilveratomer i en stabil elektrokemisk legering kan vi ta bort >99% av kvicksilver. Tekniken är selektiv, återanvändningsbar, energisnål, fungerar även vid låga halter samt skapar en förenklad hantering av sekundäravfall. Tekniken kan kraftigt minska mängden farligt avfall, förbättra och möjliggöra sanering av kvicksilver samt säkerställa rent dricksvatten.

Läs mer om forskningsprojektet