Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

SeaBased

Fastläggning av fosfor i sediment.

Vi vill minska fosforhalten i Östersjön och liknande sjöar/hav genom att använda vår innovation, aktiverad kalksten, som har ~500 gånger högre fosforupptag jämfört med märgel/kalksten. Materialet sprids vid vattenytan, sjunker ner till bottensedimentet för att där binda fosfor och minska utsläppen. Resultaten blir ett friskare hav. Vi söker samverkan med företag i Sverige inom kalkindustrin och inom Cleantech för att producera, sälja och internationellt sprida denna unika metod.

Läs mer om forskningsprojektet