Se hela 100-listan

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

StckCell

En ny petriskål som minskar plastförbrukning med 61%.

StckCells odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom att staplas i varandra upptar de 67% mindre volym än motsvarande produkter som finns tillgängliga på marknaden idag. Som en funktion av sin design behövs 61% mindre plast för att tillverka StckCell. Ett lättare och mer kompakt format kan leda till signifikant minskade CO2 utsläpp i samband med produktion, transport och bortskaffande jämfört med de petriskålar som finns idag. 

Läs mer om forskningsprojektet