Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Superstarka trådar från nanocellulosa

Världens starkaste biobaserade trådar baserade på nanocellulosa för utmanande tillämpningar.

Nanocellulosa är den byggsten som naturen använder för att ge växter styrka och stabilitet, tex träd. Nanocellulosa kan idag utvinnas i större mängder, och med en patenterad vattenbaserad process kan vi framställa kontinuerliga fibrer/trådar som är extremt styva och starka, även jämfört med spindeltråd. Processen är baserad på mikrofluidik, och vi har utvecklat den kunskapsplattform som behövs för vidare process- och produktutveckling mot en framtida industriell tillverkning och utmanande tillämpningar.

Läs mer om forskningsprojektet