Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Tidig diagnostik för Parkinsons sjukdom

Med hjälp av enkla salivprover utvecklas en helt ny metod för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka Parkinsons sjukdom.

En helt ny och unik metod håller på att utvecklas för att med ett enkelt salivprov kunna mäta specifika ämnen som signalerar början av Parkinsons sjukdom. Än så länge finns inget säkert diagnostiskt test för denna sjukdom vilket efterfrågas av såväl sjukvård, patienter som läkemedelsindustri. Affärspotentialen kan därför anses vara gynnsam.

Läs mer om forskningsprojektet