Se hela 100-listan

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Trådlös bakteriesensor för att minska antibiotikaanvändning

Trådlös bakteriesensor i medicintekniska produkter kan förebygga infektioner och minska antibiotikaanvändning.

Infektioner är ett växande problem hos äldre med inkontinens eller svårläkta sår vilket leder till ökad antibiotikaanvändning. Problemet eskalerar med en åldrande befolkning parallellt med spridning av antibiotikaresistens. Integrering av vår trådlösa bakteriesensor i inkontinensprodukter, katetrar och sårförband skulle hjälpa patienten att upptäcka infektionerna tidigare och lösa problemet innan bakterieinfektionen måste angripas med antibiotikabehandling. Trådlös bakteriesensor skulle minimera antalet allvarliga infektioner, spara kostnader i vården och minska äldres lidande.

Läs mer om forskningsprojektet