Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Use2Use – design för cirkulär konsumtion

Unika designverktyg som hjälper företag att utforska och designa för cirkulär konsumtion.
use2use_iva.jpg

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att företag förändrar hur de producerar och erbjuder produkter, men också att människor förändrar hur de konsumerar. För att människor i större utsträckning ska återanvända, hyra, låna och på andra sätt cirkulera saker behöver dessa konsumtionsätt bli smidigare och attraktivare än dagens linjära konsumtionsalternativ. Vi har skapat ”the Use2Use Design Toolkit” för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.

Läs mer om forskningsprojektet