Se hela 100-listan

Kategori: Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag

Ett nytt sätt att göra affärer i den cirkulära ekonomin.

För att öka livslängden på produkter samt öka cirkulariteten i användningen av vitvaror, prövar projektet om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag. Fullskaliga tester görs tillsammans med vitvaruföretaget Electrolux samt bostadsbolagen SKB, Förvaltaren AB och ByggVesta AB, där även uppkopplade produkter är en del av projektet. Innovationspotentialen och exportmöjligheterna bedöms vara stora.

Läs mer om forskningsprojektet