IVAs 100-lista 2021 Från kunskap till hållbar krisberedskap

Till IVAs 100-lista 2021 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens. Ansökan är nu stängd - IVAs 100-lista 2021 offentliggörs den 10 maj.
100listan2021utanlogga.jpg

Coronapandemin har satt strålkastaren på och aktualiserat en rad utmaningar kopplade till vår beredskap inför, och förmåga att hantera, samhällsövergripande kriser till följd av exempelvis pandemier, krig/geopolitiska konflikter, naturkatastrofer, finanskriser, cyberattacker, vatten-, energi-, råvaru-, komponents- och kompetensbrist.

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt, och därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig. Lika viktigt är att den akademiska forskningen omsätts till faktisk nytta: samspelet mellan forskning och näringsliv kan växla upp innovationstakten för att möta framtidens komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter till hållbar konkurrenskraft. 

Genom 100-listan 2021 vill vi uppmärksamma och bidra till nyttiggörandet av forskning som ur olika perspektiv kan bidra till att möta komplexa utmaningar kopplade till såväl krishantering och återuppbyggnad efter kriser, som förebyggande och beredskap inför kommande kriser. Med sikte på ett långsiktigt hållbart och fortsatt konkurrenskraftigt Sverige.

Tillämpningsområden

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

 • Smart industri 
 • Cirkulär ekonomi
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur
 • Affärsmodeller
 • Gröna näringar

Konkreta exempel på vad forskningen kan adressera: 

 • Infrastruktur, digital och fysisk
 • Säkerhet, relevant för samhället (skalskydd, trafiksäkerhet, cybersäkerhet osv.)
 • Försörjningslösningar, ex vatten, energi, kompetens
 • Försörjningskedjor och mobilitet, samhälls- respektive affärskritiska transporter
 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap, styrning, samverkan, organisering och lärande
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Modeller för kunskapsvalidering vid snabb kunskapsuppbyggnad och akuta behov
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk.

Vem kan ansöka ?

100-listan är öppen för forskare och forskarteam, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Forskarteamet ska ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den. Hög vetenskaplig kvalitet är en grundförutsättning, liksom att forskningen har uppnått ett stadie där den går att presentera och synliggöra offentligt och kan omsättas i närtid. 

Urvalsprocessen utgår från fem kriterier:

 1. Potential
 2. Kapacitet
 3. Aktualitet
 4. Originalitet
 5. Hållbarhet

Ansökningsperioden till IVAs 100-lista 2022 (10/1-28/2 2022) är nu stängd. 

Ansökningsguide - steg för steg

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50