Se hela 100-listan

Kategori: Gröna näringar

Akoustos

Bättre materialval och mer cirkulära byggprocesser bidrar till att förbygga framtida klimatkriser.
Clean 2.JPG

Ljud och buller är ett vanligt problem i bostäder och lokaler. Åtgärder är ofta komplicerade, kostsamma och kräver mycket material och utrymme. Vår ljudabsorberande skruv förenklar ljudisoleringen och är särskilt lämpad för det ”lätta”, gröna träbyggandet. Skruven förhindrar ljudvågstransport genom väggar och tak och tester på en traditionell regelvägg har visat en reduktion med 9 dB vilket motsvarar en halvering av den upplevda ljudnivån. Forskningen är i grunden känd men tillämpningen är lika unik som enkel. Den patenterade skruven kräver inga specialverktyg eller särskild utbildning och kan användas av alla. Med våra skruvar sparas även värdefull golvyta och takhöjd. Vi letar nu efter samarbetspartners för att skala upp produktion och etablera distributionskanaler till industri- och konsumentmarknad.

Läs mer om forskningsprojektet