Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Anseenderisker och -möjligheter

Hur mäta FÖRE skandalen resp. upptäcka möjligheten?
RichardWahlund008_websize.jpg

(Foto: Juliana Wiklund)

Gång på gång hamnar företag och andra organisationer i medierna för saker de gjort som inte accepteras av kunder, personal, aktieägare, allmänhet, reglerare eller andra intressenter, ofta med stora ekonomiska konsekvenser. Det kan handla om negativ miljöpåverkan, bristande hantering av kunddata, barnarbete, korruption m m. En anledning är att man saknat siffermässigt underlag för de anseenderisker man tar när beslut fattats eller inte insett riskerna. En teoretiskt grundad metod att mäta sådana risker har tagits fram som även testats och använts i praktiken. Tanken är att metoden skall användas innan man fattar beslut för att undvika kostsamma ageranden eller upptäcka möjligheter. Metoden inkluderar en managementprocess för att först identifiera möjliga risker och möjligheter.

Läs mer om forskningsprojektet