Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Automation inom Reparation och Återtillverkning

Återtillverkning och reparation kan i en kris vara det enda sättet att få tag i reservdelar och är dessutom hjärtat av Cirkulär Ekonomi som får produkter att leva längre.

För att få dessa verksamheter långsiktigt konkurrenskraftiga behöver affärsmodeller och produkter anpassas bättre. Återtillverkningsprocesserna behöver även effektiviseras genom t.ex. införandet av leanprinciper och automation genom de senaste typerna av industrirobotar och människa-maskin samarbete. Inom våra forskningsprojekt och hjälper vi företag att undersöka hur deras återtillverkning kan förbättras. Är ert företag redo att bli undersökt? Kolla på vår film om vårt forskningsprojekt och kontakta oss.

(I samverkan med Jönköping University, RISE)

Läs mer om forskningsprojektet