Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Beslutsstödsystem för hållbara kapitalinvesteringar

ESGAI är ett AI-baserat beslutsstöd för institutionella investerare att bedöma hållbarhet och hållbar tillväxt hos företag.
AoAI bild IVA.png

Det ersätter de hållbarhetsbetyg som institutionella investerare idag använder vid allokering av en stor del av världens kapital. ESGAI är den enda metoden för att mäta hållbarhet med bevisad validitet. ESGAI identifierar företags efterlevnad av hållbarhetskrav med avsevärt högre precision än traditionella betyg och även en bedömning av långsiktigt hållbar beredskap för framtida kriser, en bedömning som kan genomföras av såväl investerare som myndigheter. Metoden kombinerar därmed krav på hållbarhet och samhällsnytta med mekanismer för goda och lönsamma investeringar.

(I samverkan med Royal Melbourne Institute of Technology, Cambridge University, Högskolan i Gävle)

Läs mer om forskningsprojektet