Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

CARBAT

CAlcium Rechargeable Battery Technology.

Hur ska vi lagra förnybar energi och se till att alla får tillgång till den globalt? Batterilager erbjuder den bästa kombinationen av flexibilitet och effektivitet. Men vi behöver nya batterikemier som är långsiktigt mera uthålliga, t.ex. baserade på kalcium istället för litium. Vi har i CARBAT, ett EU FET-Open projekt med fyra partners, skapat fungerande kalciumbattericeller i labbet. Vi ser att imponerande >600 Wh/kg och >1300 Wh/l konceptuellt är inom räckhåll – med lite skicklighet och tur! Nu tar vi nästa steg; ny grundforskning på Chalmers finansierad av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet, men också större europeiska satsningar med batteriföretag – för att nå hela vägen fram.

(ICMAB/CSIC Barcelona U. Complutense Madrid Fraunhofer ISIT)

Läs mer om forskningsprojektet