Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Civila insatspersoner för kortare responstider och räddade liv

Vår forskning visar att civila insatspersoner, dvs frivilliga i samverkan med räddningstjänsten, minskar responstider, vilket kan leda till fler räddade liv och restvärden.

En stor utmaning för en effektiv samverkan är idag det informationstekniska stödet för utlarmning. Målet med vår fortsatta forskning är att upprätta en styrmodell, en systemarkitektur och ett optimerat utlarmningsstöd som möjliggör för samtliga räddningstjänster i Sverige att börja samverka med civila insatspersoner. Genom att tilldela rätt uppgift i rätt tid till den bäst lämpade resursen skapar vi möjlighet att rädda fler liv och restvärden.

(Finansierat av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Läs mer om forskningsprojektet