Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Design för en energiresilient vardag

Helena Strömberg.jpg

Vårt ökande beroende av elektriska och uppkopplade produkter är ohållbart ur resurssynpunkt och gör oss sårbara i ett framtida energisystem där mer förnybara källor och klimatförändringar ökar sannolikheten för effektbrist och strömavbrott. Grundat i hushålls vardagsbehov tar vi fram kunskap, designriktlinjer och produktexempel som visar hur hushåll kan öka sin efterfrågeflexibilitet och hantera störningar i elleveransen, samtidigt som de lever ett gott och meningsfullt vardagsliv.

Forskningen bedrivs i samarbete med RISE och designbyrån Boid.

Läs mer om forskningsprojektet