Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

Digitaliserad dricksvattenkvalitet med elektronisk tunga

Idag blir människor ibland sjuka av dricksvattnet och det är så man ofta upptäcker att vattnet har blivit kontaminerat. Eftersom inkubationstiden typiskt är flera dagar kan många hinna insjukna innan kommunen hinner slå larm.

Med vår sensor, som vi kallar elektroniska tungan, kan vi istället larma direkt när vattenkvaliteten avviker från det normala. Ett sensornätverk med elektroniska tungor skulle vara ett utmärkt komplement till den nuvarande realtidsövervakningen av tryck och flöde genom att ge lägesbilden av vattenkvaliteten i realtid i ett helt distributionsnät. I förlängningen finns sensorn även i varje fastighet, i varje dricksvattenkran och data finns tillgänglig i din mobiltelefon.

Läs mer om forskningsprojektet