Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

EdAider

screen-teachers.png

Forskningen har syftat till att utveckla forskningsbaserade utbildningsteknologier som stödjer modern datadriven och AI-förstärkt undervisning i kristider likväl som i ordinära tider. Det unika och nyskapande med forskningen är att den å ena sidan resulterat i en konkret plattform som stödjer utbildningssektorn att transformeras till en data-driven sektor, och å andra sidan, mitt under krisen fångat upp lärdomar och erfarenheter kring hybrid- och distansundervisning. Forskningen har på så sätt bidragit till en plattform som är förankrad i riktiga erfarenheter från en historisk kris samtidigt som den stödjer adaptiv undervisning i ordinära tider.

Läs mer om forskningsprojektet