Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Effektiv hantering av multipla naturhändelser

Extrema naturhändelser blir allt vanligare, med en ökad risk för multipla extrema naturhändelser.
29639_50063.jpg

Exempel är värmebölja som leder till torka som ökar risken för skogsbrand, eller ett skyfall som leder till översvämning som ökar risken för ras och skred. EMMUNE-projektet klargör samband mellan olika händelser och utvecklar beslutsstöd för bästa möjliga åtgärder när de inträffar. Målet är att minska konsekvenserna av de händelser som inträffar, och risken för att nya händelser uppstår. Avsikten är att stödja en effektiv hantering för att minimera förlusten av liv och egendom.

Läs mer om forskningsprojektet