Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

Energy & Safety Diagnostic in Mining Facilities

Det allvarligaste som kan ske i en gruva är brand, speciellt röken utgör ett allvarligt hot mot både människor och apparater.
made.jpg

I Sverige sker det ungefär en brand i veckan, en siffra som står sig i övriga världen. Närmare 80% av bränderna startas av gruvfordonen. Sensorer som följer t.ex. temperaturer, gaser så som CO, CO₂, NOₓ, HCL, osv. och HF (läckande batterier) monterade på gruvfordon, drönare, stationärt i gruvanläggning och på anställdas hjälmar och västar kommunicerar med överordnat system för övervakning och analys. Med algoritmer b.la. fysikaliska och statistiska modeller, ges input till beslutsstödsystem som varnar i god tid. Vilket också kan agera som stöd till ventilationsoptimering. Idag kan 1% av Sveriges CO₂ utsläpp relateras till enbart ventilation av gruvor.

Läs mer om forskningsprojektet