Se hela 100-listan

Kategori: Samhälle och välfärd

Geopolitisk framsynthet för hållbar utveckling

Navigera mot en säker och hållbar framtid.

Covid-19 ställer nya krav på samhället avseende återuppbyggnad och långsiktigt kloka beslut. Mistra Geopolitics analyser kring samspelet mellan geopolitisk utveckling och strategiskt miljöarbete är unikt. Mistra Geopolitics är det största icke-försvarsfinansierade forskningsprogrammet som skapar verktyg för stärkt framsynthet i en värld präglad av stor osäkerhet och snabba förändringar. Svenska företag, myndigheter och civilsamhället har möjlighet att bidra med innovationskraft för Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi välkomnar fler aktörer att delta för att skapa prognosverktyg som identifierar risker och möjligheter för att uppnå hållbarhetsmålen i en geopolitiskt föränderlig värld. 

Programmet leds i samarbete mellan Linköpings universitet och Stockholm Environment Institute. Medverkar gör också Lunds universitet, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholms universitet, Uppsala Universitet. 

Läs mer om forskningsprojektet