Se hela 100-listan

Kategori: Gröna näringar

Hållbar svampodling till dubbla produkter

- livsmedel och biobränsle.

Hållbar svampodling till dubbla produkter - livsmedel och biobränsle Automatiserad, energi- och kostnadseffektiv odling av shiitake och ostronskivling kombineras med bioetanolproduktion. Behovet av hållbara proteinkällor och ökad inhemsk livsmedelsproduktion kan tillgodoses genom smart integrerad produktion. Matsvamp som shiitake och ostronskivling kan m.h.a. en patenterad process odlas resurseffektivt i restprodukter från svenskt skogsbruk. Under odlingen bryter svampmycelet ner lignin i veden och frigör cellulosa, detta underlättar en bioomvandling till etanol av det använda odlingssubstratet. Den automatiserade odlingsprocessen medför betydande energi- och kostnadsbesparingar som möjliggör inhemsk produktion av god matsvamp med högt proteininnehåll.

(I samverkan med Umeå universitet)

Läs mer om forskningsprojektet