Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

KTH Live-In Lab

Meeting challenges in the built environment

KTH Live-In Lab är en unik plattform för accelererad innovation i samhällsbyggnadssektorn och för samverkan mellan akademi och näringsliv. KTH Live-In Lab driver flertalet testbäddar i verkliga miljöer för test och forskning av ny teknik och nya metoder. Syftet är att förkorta ledtiderna från forskningsresultat till introduktion på marknaden och möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

(I samverkan med Chalmers, Umeå Universitet, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, AMS Institute (Amsterdam), MIT, Harvard,)

Läs mer om forskningsprojektet