Se hela 100-listan

Kategori: Cirkulär ekonomi

Livscykelanalys och cirkularitet för elektriska fordon

- batterier, elmotorer och elektronik.
anders.jpg

I symbios med utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion så har elektrisk framdrift av fordon utvecklats till en hörnsten för att adressera klimatutmaningen. Problem skiftas från driftsfasens avgasutsläpp till tillverkningen av drivsystemets komponenter och utvinningen av dess råmaterial. Anders Nordelöfs forskning, där livscykelanalys av elmotorer och kraftelektronik, samt litium-jonbatterier och andra lovande framtida batterikemier, bygger upp avgörande kunskap kring tekniska designval och strategier för cirkulära materialflöden – till exempel återanvändning, reparation eller materialåtervinning – och kan användas för att minimera den totala miljöbördan från framtidens fordon.

Läs mer om forskningsprojektet