Se hela 100-listan

Kategori: Smart industri

LOVIS - Logistic Visibility

Svensk tillverkande industri är extremt länkad mot omvärlden och sällan har väl försörjningskedjor varit så i ropet som under den senaste tiden.

Okunskap om status på interna och externa materialflöden leder till störningskänslighet, onödiga investeringar, feldimensionerade lager och överdrivet användande av snabbtransporter. Med LOVIS skapar vi lösningar för visibilitet i intern och extern logistik, och kan se vilka delar i helheten det brister i. Med stöd av världsledande företag, en standardiseringsorganisation och stark forskning ger LOVIS ökad dynamisk förmåga, bättre riskhantering och resurseffektivitet, vilket leder till ökad konkurrenskraft och hållbar beredskap inför framtida kriser.

(I samverkan med Lunds Universitet)

Läs mer om forskningsprojektet