Se hela 100-listan

Kategori: Infrastruktur

RadSensE

RadSensE är en ny avancerad teknik för detektion och avbildning av kärnmaterial som har utvecklats på KTH.

Den unika signalbehandlingsmetoden kan användas med ett stort spektrum av detektorer vilket möjliggör allt från känsliga detektorer i säkerhetskontroller på flygplatser, hamnar, etc. för att stoppa smuggling av plutonium mm., via strålningsdetektionssystem i drönare för miljöövervakning och vid radiologiska olyckor, till system för verifiering av använt kärnbränsle inför slutförvar.

Läs mer om forskningsprojektet